Health Arena, Karlskrona
Rosenholm

ombyggnad

avslutat: december 2010

beställare: Skanska Direkt AB