Väggabadet, Karlshamn

om & tillbyggnad

avslutat: oktober 2011

beställare: JSB