Willys, Karlshamn

ombyggnad

avslutat: Maj 2011

beställare: PEAB