Länsförsäkringar Blekinge
Karlshamn

Ombyggnad

avslutat: februari 2012

beställare: RM Bygg