Modehuset Kronan,
Karlskrona

Ombyggnad

avslutat: april 2012

beställare: Kronan Fastigheter i Karlskrona AB