Prästslättens förskola, Karlshamn

Nybyggnad

avslutat: april 2012

beställare: JSB