Skeppsbron, Karlskrona

Nybyggnad av kontorsbyggnad

avslutat: februari 2012

beställare: NCC Construction Sverige AB