Kv. Telefonen

Ombyggnad

avslutat: oktober 2012

beställare: Skanska Direkt