Österslättskolan i Karlshamn

Ombyggnad gymnastiksalar

avslutat: juni 2012

beställare: JSB