Charlottesborgshemmet
Kristianstad

Om- och tillbyggnad

avslutat: juni 2013

beställare: PEAB Sverige AB