Brunnsgården,
Karlshamn

Ombyggnad

avslutat: februari 2014

beställare: Skanska Direkt