Driftcentral, Södra Cell

 Nybyggnad

avslutat: mars 2014

beställare: JSB