Törnsångaren, Bromölla

Till- och ombyggnad

avslutat: juli 2014

beställare: C4 Hus